Odvětrávací plech ke zdi

Je určen pro odvětrání dvouplášťové střechy ve styku se stěnou.

Image